Dammen
Våtmarksenterne på Ilene, Nordre Øyeren og Oslo (Østensjøvannet og Lilløyplassen)

Livet i fjæra

Verdens Kuleste Dag har sin egen våtmark! Ved karpedammen kan du lære masse om hvordan dyre- og plantelivet er på grensen mellom sjø og land.

Det er tre våtmarkssentre som tar med seg ting man kan finne i fjæra og som elsker å fortelle deg alle detaljene om dem! Livet i fjæra finner du på området som heter Dammen.

Verdens Kuleste Dag er helt gratis! Kom til Akershus festning lørdag 1. september klokka 11.

Vil du lagre Verdens Kuleste Dag rett i kalenderen din?