Porten
TekstLab

Scratch

På scenen til Tekstlab kommer det superflinke ungdommer som skal opptre bare for deg! Noen synger, andre rapper, danser eller forteller en historie eller leser kanskje et dikt. 

Uansett hva du får se, så er det ungdommene selv som har skrevet og laget det. Scratch er engelsk for “kladd” og det betyr at det er “under arbeid”. De skal også vise deg hvordan du kan finne din indre poet (ikke potet). Scratch finner du i et telt på området Porten. 

 

Verdens Kuleste Dag er helt gratis! Kom til Akershus festning lørdag 1. september klokka 11.

Har du lyst til å vite mer om Tekstlab?

Ved å registrere e-postadressen din her, så vil Tekstlab ta kontakt med deg. De kan for eksempel fortelle deg hvor du kan oppleve flere forestillinger eller kanskje har du lyst til å få hjelp til å videreutvikle egne idéer?