VERDENS KULESTE DAG

Det er Sparebankstiftelsen DNB som står bak Verdens Kuleste Dag, som i år blir arrangert for femte gang. Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 9 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

Hva støtter vi?

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

«Vi utløser gode krefter» er stiftelsens visjon. Ønsket er å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker.

Våre bidrag

Siden Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet i 2002, har til sammen rundt 4,3 milliarder kroner blitt tildelt allmennyttige formål. Lokale tiltak på Østlandet blir prioritert, men en stor del går også til prosjekter med nasjonal relevans.

Se hvem som har fått støtte

Stiftelsen kjøper også kunst som henger på norske museer, og musikkinstrumenter som lånes til ledende norske musikere. I tillegg driver stiftelsen kulturhuset Sentralen i det gamle hovedkontoret til Christiania Sparebank i Oslo.

 

Søk støtte

Sjekk om du kan søke støtte! Sparebankstiftelsen DNB har to søknadsrunder årlig, med frist 1. februar og 1. september. Les mer om kriterier og formål på stiftelsens nettsider.