VERDENS KULESTE DAG

Det er Sparebankstiftelsen DNB som står bak Verdens Kuleste Dag, som i år blir arrangert for femte gang. Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier i underkant av 10 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

Hva støtter vi?

Sparebankstiftelsen DNB støtter prosjekter som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. Det er snakk om filantropi, og ikke sponsing.

Ønsket er at kapitalen skal være en inspirasjonskilde for enkeltmennesker og ulike typer organisasjoner, slik at de kan få realisert sine ideer og tiltak til glede for allmennheten. Målet er å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste individer.

Våre bidrag

Siden Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet i 2002, har til sammen rundt 4,3 milliarder kroner blitt tildelt allmennyttige formål. Lokale prosjekter på Østlandet blir prioritert, men en stor del går også til prosjekter med nasjonal relevans. Stiftelsen kjøper også kunst som henger på norske museer, og musikkinstrumenter som lånes til ledende norske musikere, i tillegg til å drive kulturhuset Sentralen i det gamle hovedkontoret til Christiania Sparebank i Oslo.

 

Søk støtte!

Sjekk om du kan søke støtte! Sparebankstiftelsen DNB har to søknadsrunder årlig, med frister henholdsvis 1. februar og 1. september. Les mer om kriterier og formål på stiftelsens nettsider.